Trường trung cấp Thăng Long tuyển sinh nghề điện công nghiệp, cấp chứng chỉ nghề điện công nghiệp toàn quốc, khai giảng liên tục hàng tháng, chứng chỉ có giá trị toàn quốc, có thời hạn vĩnh viễn.

Đối tượng tham gia khóa học nghề điện công nghiệp:

 • Đủ 16 tuổi
 • Là người Việt Nam có đủ hành vi dân sự theo yêu cầu pháp luật
 • Các cá nhân, đơn vị có nhu cầu tham gia khóa học và cấp chứng chỉ nghề điện

Hồ sơ tham gia khóa đào tạo chứng chỉ nghề điện công nghiệp:

 • Ảnh 3*4
 • Chứng minh thư photo công chứng
 • Giấy khám sức khỏe

Mục tiêu khóa đào tạo chứng chỉ nghề điện công nghiệp:

 • Đào tạo cung cấp nguồn nhân lực chất lượng
 • Trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản
 • Có khả năng làm việc độc lập, tổ chức công việc theo nhóm
 • Xử lý các tình huống trong công việc thực tế
 • Đạo đức và trách nhiệm trong nghề nghiệp

Nội dung của khóa đào tạo nghề điện công nghiệp gồm:

 • Hiểu thông thạo về an toàn lao động trong hoạt động nghề
 • Nắm vững tên các chuyên môn của nghề
 • Những điểm đặc biệt của nghề điện công nghiệp
 • Kỹ năng lắp đặt
 • Kỹ năng vận hành thiết bị trong các nhà xưởng

Thời gian khóa học 

 • Khai giảng liên tục hàng tháng. Hệ 3 tháng – Hệ 6 tháng.

Học phí khóa học

Đối với học viên đã có kinh nghiệm.

 • Chi phí: 1.000.000 VNĐ/ Học viên ( Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ chi tiết)’

Đối với học viên chưa có kinh nghiệm.

 • Chi phí: 3.000.000 VNĐ/ Học viên ( Đã bao gồm học phí, tài liệu và chứng chỉ sau khi kết thúc khóa học)

Đối với đơn vị, công ty muốn tổ chức khóa học để bổ sung kiến thức cũng như chứng chỉ điện công nghiệp cho công nhân viên.

 • Vui lòng liên hệ để có được chi phí tốt nhất.
  Nhà trường hỗ trợ đào tạo trực tiếp tại công ty vói điều kiện lớn hơn 5 học viên.

Ngoài chứng chỉ nghề điện công nghiệp chúng tôi còn đào tạo các ngành:

Đối tác của chúng tôi